மரண அறிவித்தல்    
   
பெயர்: Mrs Nagesvary Ponniah
-
   
பிறப்பு: 03-03-1925 இறப்பு: 22-10-2015    
   
   
     
Mrs Nagesvary Ponniah was born in Jaffna Thirunelveli passed away peacefully on 22nd September 2015 in Auckland, New Zealand. Youngest daughter of late Mr.Thambimuttu and late Mrs.Thangamma, Beloved wife of late Advocate Mr.Ponniah, Loving Youngest Sister of Ms.Mahesvary Thambimuttu, Loving mother of Ananthy Ishwaran(Auckland), Dr.Vasuki Kailainathan(Auckland), Sivakamy Vanniasegaram(London) and late Dr.Vakeesan Ponniah, Loving grand mother of Muhunthen, Vyshni, Lakshmy, Pranavan, Sarannga and Divyen, Funeral was held in Auckland on Wednesday 30th September 2015, This Notice is Provided for all Family and Friends.    
     
     
                                                                                                          தகவல்
                                                                                                      குடும்பத்தினர்                                       

நிகழ்வுகள்
பார்வைக்கு
திகதி/முகவரி:-
கிரியை
திகதி/முகவரி: -
தகனம்
திகதி/முகவரி: -
தொடர்புகளுக்கு
Ananthy Ishwaran
+6496254499
உறவுமுறை- -
முகவரி- New Zealand
-
-